• PRESSOMRÅDE: De 20 millionene kommunen sparer på ikke å gi ekstra tilskudd til private barnehager, skulle brukes på nye barnehageplasser i Årstad og Bergenhus. Det skjer imidlertid ikke neste år. Illustrasjonsbildet er fra Søre Skogvei barnehage. FOTO: EIRIK BREKKE

Dropper penger til nye barnehageplasser

Skolebyråden lovet at 20 millioner skulle gå til barnehageplasser i pressområder. I stedet går de til å skape balanse i skolebudsjettet.