Jakter gjerningsmenn etter angrep

Oppgjør på Nedre Korskirkeallmenning.