Disse bruker GHB

Ny undersøkelse har kartlagt hvem som bruker det livsfarlige dopet. Her er funnene.