Krasjet i fjellveggen

To 18-åringer sendt til Haukeland etter ulykke.