Lappekanon skal fikse veiene

Her er det nye våpenet mot hull i veien. Men fredag kan maskinen ha forårsaket en ulykke.