• LENGE Å VENTE: Fra køen på bysiden av Arnanipatunnelen mandag kveld. NB! Kjøretøyene på bildet har ikke overtrådt reglene. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Kjører på rødt gjennom Arnanipatunnelen