Frp vil rangere alle sykehjem i Norge

Frp vil ha årlige undersøkelser av samtlige sykehjem. Alle skal få tilgang til listen over hvilke sykehjem som kommer best og dårligst ut.

  • Trond Olav Skrunes
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Det er gjort en veldig god jobb med å måle kvaliteten i skolene i Norge. Nå må vi få dette inn i eldreomsorgen, sier Arne Sortevik, stortingsrepresentant for Frp.

På Hordaland Frps årsmøte i går, fremmet Sortevik dette som en av resolusjonene.

Standard fra Helsetilsynet

Sortevik tar til orde for at Statens helsetilsyn skal utvikle standardiserte undersøkelser som skal brukes på alle sykehjem. Både pårørende og de eldre brukerne som er i stand til å svare, skal få kunne si sin mening om tilbudet de får.

Basert på tilbakemeldingene skal en da kunne rangere sykehjemmene i hele landet. I skolesektoren er det elevenes resultater som brukes for å rangere skolene. I eldreomsorgen mener Sortevik at brukerundersøkelser vil være den beste indikatoren på kvalitet.

— Det er viktig at staten gir pes til kommunene for å få dem til å bedre kvaliteten. Når vi ser at dette har fungert med de nasjonale prøvene i skolen, kan jeg ikke se noen grunn til at dette ikke kan brukes i eldresektoren, som er minst like viktig, sier Sortevik.

Også på andre områder

Han understreker at slike målinger vil gi viktig informasjon til både beboere, kommunene, pårørende og tilsynsmyndighetene. I forslaget står det at en skal ha årlige målinger, men Sortevik mener at en bør vurdere målinger hvert halvår.

  • Skal en kommune kunne gi et enda bedre tjenestetilbud til sine eldre, må den vite hvordan tjenesten blir vurdert av de som har behov for den, sier Sortevik.

Han påpeker at mange kommuner allerede gjennomfører brukerundersøkelser.

  • Dette er en mulighet til å sammenligne sykehjem, men også å sammenligne kommuner. Det mener jeg at eldreomsorgen trenger, sier Sortevik.

Han mener at det heller ikke er noe i veien for å bruke slike evalueringer også i andre deler av eldreomsorgen.

— Innenfor hjemmesykepleien vil det være fullt mulig å gjennomføre noe tilsvarende, men det er lettere å få dette til på institusjonene, sier han.

Han mener at det ikke er problematisk at noen sykehjem kan bli hengt ut som verstinger.

  • Dette var frykten også når en innførte nasjonale prøver i skolen. Nå er det en naturlig del av skolen, sier Sortevik.

- God Frp-politikk

Han påpeker at forslaget må sees i sammenheng med Frps syn på valg i eldreomsorgen. Frp vil at de eldre selv skal kunne velge sykehjem.

— Da må vi også sørge for informasjon om kvaliteten på de enkelte sykehjemmene, slik at man har et grunnlag for å gjøre et valg, sier Sortevik.

  • Jeg mener dette er god Frp-politikk. Vi er opptatt av å utvikle eldreomsorgen. sier Sortevik, som føler seg trygg på at resolusjonen blir vedtatt under avstemmingen i dag.

Det er også Liv Røssland, tidligere helsebyråd i Bergen. Hun mener at forslaget har mye for seg.

  • Jeg synes åpenhet om situasjonen på sykehjemmene er viktig. I dag er manges holdninger basert på rykter og påstander, sier Røssland.

Hun mener at slike undersøkelser også vil få frem de beste sykehjemmene, som andre kan lære av.

Hva mener du om forslaget?

Publisert