• VAR I STREIK: I mai streiket over tusen politiansatte, blant annet for å få høyere lønn. Leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen understreket gang på gang at utdanning må lønne seg. FOTO: SCANPIX

Norsk politi tjener mest i Norden

Men bare Finland har lavere polititetthet enn Norge.