• Jernbaneverket vil nå bygge et spor på om lag 300 meter langs det opprinnelige sporet.- Vi ønsker å bygge et nytt spor, men vi må også utbedre kablene og en rekke annet utstyr som gikk tapt i brannen, sier Harry Korslund i Jernbaneverket. FOTO: Scanpix

Nytt spor på gang

Jernbaneverket bygger nå et nytt spor på 300 meter på Hallingsskeid.