• (1/2)
    als015.jpg

Jeg er Sunderland-supporter til jeg dør, sier Arne Bergsvåg. Aldri før har ordene vært så treffende for den tapre karen. For han vet at om noen måneder lukkes øynene – for godt.