• Professor Ivar Frønes mener at barn nyter godt av foreldrenes tidsklemme. - Norske barn er sosiale og selvstendige, sier Frønes. FOTO: NTB SCANPIX

-Tidsklemmen går ikke utover barna

Foreldre frakter og følger opp barna for å oppdra dem til selvstendighet, sier professor.