• I februar var 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Hordaland arbeidsledig. FOTO: Aftenposten

Vestlandet har landets laveste ledighet

...men Hordaland har høyest ledighet av vestlandsfylkene.