Det er to menn som på 21 og 41 år som godtar dommen, melder NRK Hordaland.

Seks rumenere som var tiltalt i den såkalte signøyersaken, ble 6. juli dømt for grov menneskehandel i Bergen tingrett. De fikk fengselsstraffer på til sammen 15 år og seks måneder. Det var 11 år mindre enn aktor ba om.

To av de tiltalte ble i tillegg dømt for medvirkning til voldtekt og seksuell omgang med barn.

To kvinner i 40-årene har tidligere varslet at de vil anke saken videre til lagmannsretten. Kvinnenes advokater understreker at det er skyldspørsmålet og ikke straffeutmålingen som ankes.