• ulykke2.jpg FOTO: Robert Jan Leerink

Kvinne skadet i trafikkulykke

Sammenstøt i Balestrand.