• BLIR HØYERE: Norske jenter er i snitt blitt 2,5 centimeter høyere de siste 30 årene. Guttene har vokst 3,4 centimeter. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Norske barn vokser i superfart

Norske barn blir opptil 3,4 centimeter høyere enn for 30 år siden, viser bergensforskning.