• (1/2)
    BITT: To kilo tyttebær og 148 flått ble resultatet av Svein Wicklunds skogstur. FOTO: RUNE STØLÅS

Svein (67) hadde 148 flått på kroppen etter tyttebærturen

Legen brukte over halvannen time på å fjerne dem.- Han sa han aldri hadde sett lignende, sier Svein Wicklund.