Advarselen kan tolkes som et gult kort. Statens helsetilsyn fant ikke grunn til å frata overlegen retten til å skrive ut vanedannende medisiner, noe som ville vært en strengere reaksjon.

Til det var tallet på pasienter som var omfattet av tilsynssaken for få. Pasientene utgjør dessuten særskilt vanskelige tilfeller, skriver Helsetilsynet i sin avgjørelse.

Også gransket tidligere

Overlegen som nå får en advarsel, har også tidligere vært gransket av tilsynsmyndighetene. For to år siden besluttet fylkeslegen i Hordaland at legen skrev ut uforsvarlig mye vanedannende medisin til noen pasienter.

Den gang ble ikke saken sendt videre til Helsetilsynet for en eventuell reaksjon mot legen. Fylkeslegen bestemte i stedet at legen etter et år skulle sjekkes på nytt.

Det ble gjort, og da gjennomgangen viste at fem ulike pasienter fikk mer vanedannende medisin enn anbefalt, ble saken løftet opp for vurdering i Helsetilsynet.

Det er Helsetilsynet som har myndighet til å avskilte helsepersonell, gi advarsler eller frata forskrivingsrett.

Helsetilsynet har gjennomgått medisineringen av de fem pasientene og konkluderer med legen i tre av tilfellene har opptrådt uforsvarlig.

Lot pasientene styre

Overlegen får refs for å la pasientene styre medisinbruken og heller ikke lage en plan for å trappe ned medisinbruken.

«Vi kan ikke se at du har informert dine pasienter på tilstrekkelig vis om farene ved slikt langvarig bruk, og du stiller ingen spørsmål når pasientene angir å ha mistet eller blitt frastjålet resepten,» heter det i vedtaket til Helsetilsynet.

Advarselen til legen er begrunnet med at han handlet uaktsomt. Å skrive ut store mengder vanedannende piller øker risikoen for overdoser og er egnet til å danne grunnlag for illegal legemiddelomsetning. Legen har derfor opptrådt på en måte som truer sikkerheten i helsetjenesten og påført pasienter betydelig belastning, påpeker Helsetilsynet.

— Sympatisk og dyktig lege

Overlegen har ikke klaget på vedtaket om advarsel, opplyser seniorrådgiver Unni Rønneberg i Helsetilsynet.

Klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim i Helse Bergen var ikke kjent med advarselen, da BT informerte om avgjørelsen. Bovim svarer slik på spørsmålet om advarselen før konsekvenser for hans arbeidsforhold:

— Det høres ikke ut som at denne saken vil få følger for hans arbeidsoppgaver på sykehuset. Vedkommende er en sympatisk og dyktig lege som blir satt stor pris på av pasienter og kolleger, sier Bovim.

I fjor var det 13 helseansatte i Hordaland som fikk advarsel fra Helsetilsynet.