Tør ikkje gamble med kraftforsyninga

Mars 2010: Frykt for forsyningssvikt har fått energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) til å stå imot hardt press frå sine eigne om å droppe kraftmastene i Hardanger.