- Helt molboaktig

Tunnelaksjonistene skjønner ikke begrunnelsen til Vegdirektoratet.