• HELD UT: Yrkesfiskar Viktor Monslaup (69) har ikkje gitt opp Lurefjorden som fiskeplass, og fekk store mengder lyr der i 2010. Men manetene tvingar han til Fensfjorden på etterjulsvinteren. ARKIVFOTO: ENDRE HOPSLAND, AVISA NORDHORDLAND

Altfor vått for fisken

Aukande nedbør gjer det verre å leva også i sjøen. Bergensforskar åtvarar mot formørking av fjordar.