Han valgte feil tidspunkt å gjøre jukkebevegelser på

For her kommer nemlig konstablene. 112: Bli med politiet på jobb en lørdagsnatt.