• FOTO: Pål Engesæter

Rekordhøye gassmålinger i Sælenvannet

Mandag kveld ble det målt rekordhøye verdier av gassen hydrogensulfid i Sælenvannet.