• tigger.jpg

Reddet «tiggerpakken» til Bergen

Støtten til «tiggerpakken» opprettholdes i budsjettet til den nye regjeringen.