• STENGT: Kjelleren barnehage på Landås hadde 37 avvik og ble stengt på dagen. Bildet er fra en tidligere anledning i 2007. FOTO: Eirik Brekke

- Alvorlig fare for barnas helse

Etat for helsetjenester rykket ut på uanmeldt besøk etter et anonymt tips. Når vi stenger på dagen mener vi det er farlig for ungene å være der, sier etatssjef Brita Øygard.