• INNKALT: Politiet har sendt dette brevet til 100 menn som et ledd i voldtektsetterforskningen.

- Et mysterium hvorfor jeg er innkalt

Mannen ønsker å hjelpe politiet i voldtektssaken, men nekter å avgi DNA.