• SAMFUNNETS BEHOV: - Hva kan samfunnet klare seg uten? spør Marthe Eikeland. - Lekestativ, svarer elevene. FOTO: Rune Sævig

Elever fikk prøve seg som lærere