Oljeturnus trues av sparekniven

Oljeturnusen som byrådet kjempet igjennom ved Mildevegen bofellesskap kan bli avviklet - av byrådet. Årsak: Innsparinger.

Publisert Publisert

BEKYMRET: Spesialsykepleier Morten Samsonsen forlater Mildevegen bofellesskap. Han frykter konsekvensene for beboerne dersom oljeturnusen forsvinner. Foto: TOR HØVIK

Innføringen av oljeturnus i det kommunale bofellesskapet har vært et skryteprosjekt for det borgerlige byrådet i Bergen, og både ansatte og beboere har vært svært godt fornøyde med ordningen. Men nå kan det være slutt, skrev Dagens Næringsliv i går: På et personalmøte onsdag fikk de ansatte melding om at ordningen kan bli avviklet.

— Vi har satt i gang en prosess der vi ser på turnusordningen. Årsaken er at oljeturnusen gir lite til stede-tid for de ansatte, sier etatsleder Jann Aasbak i Bergen kommune til BT. Kommunens regnestykker tyder på at de kan spare to til tre årsverk ved en omlegging.

- Må være ansvarlige

Totalt 16 ansatte ved bofellesskapet går i såkalt oljeturnus. De jobber 14-timersvakter syv dager i strekk, og har to slike uker i løpet av en åtteukersperiode. I tillegg har de en uke med bakvakt, der de stepper inn ved sykdom eller annet fravær hos kollegene.

Ett av poengene er å unngå bruk av vikarer, og å sikre at beboerne får færrest mulig ansatte å forholde seg til.

Aasbak understreker at ingenting er bestemt, og at en eventuell omlegging må drøftes både med de ansatte, fagforeningene og de pårørende til beboerne.

— Men vi blir hele tiden utfordret på økonomien, og må forholde oss til de rammene vi har, sier Aasbak.

Helse- og omsorgsbyråd Hilde Onarheim (H) forsvarer overfor DN at den spesielle turnusen nå kan ryke:

— Hvis vi bruker mer penger enn vi har, går det utover andre tjenester. Det er viktig å være økonomisk ansvarlige. Vi bruker to til tre stillinger mer enn man har budsjett til, sier Onarheim til DN.

Skryt i Fafo-rapport

Bergen kommune har stått på for å få innført turnuser med lengre vakter ved en rekke sykehjem og bofellesskap de siste årene. Det har ført til harde diskusjoner med fagforeningene, som må godkjenne turnusene, og som ofte har vært skeptiske.

En Fafo-rapport som evaluerte forsøksordningene i Bergen konkluderte med at omleggingen var svært vellykket både for ansatte og brukere.

«Jeg tror dette er veien å gå for mange av våre institusjoner», sa Onarheim til DN den gangen.

- Fundamentalt respektløst

Nå vurderer kommunen å heller innføre såkalt langvakt-turnus. Denne gir kortere og færre friperioder, og behov for å hente inn vikarer ved sykdom. For beboerne blir resultatet mindre kontinuitet. Kommunen mener de vil spare inn 2,5 av de 16 årsverkene som nå gå turnusen i Mildevegen.

Randi Tyvold Drange er mor til Helga Drange (33), som bor i bofellesskapet. Hun er opprørt over det som nå skjer. Til DN forteller Drange hvordan datteren ble mye roligere av omleggingen. Hun gikk fra å ha 25 ulike ansatte å forholde seg til, til åtte faste personer.

— Det betyr et ekstremt mye dårligere tilbud for Helga, sier Drange, som kaller byrådets snuoperasjon «fundamentalt respektløst».

Publisert