Et nytt fellesprosjekt mellom BIR og kommunens trafikketat skal sikre bedre fremkommelighet for bossbilene som krongler seg gjennom trange gater i Bergen.

Onsdag morgen ble det aksjonert i området Øvre Heien/Christinegård i Sandviken. Det resulterte i ett gebyr for «unødig hinder/forstyrrelser» etter veitrafikklovens paragraf 3.

— Vi har store utfordringer med å komme frem med bilene våre, som her i Øvre Heien. Jeg tror det er halvannet år siden sist vi klarte å dirigere oss inn her, sier Haakon Gravdal, lagleder på plastbil i BIR Transport.

«Brøyter» for brannvesenet

I flere år har brannvesenet, BIR og trafikketaten kjørt kampanjer - blant annet med kinoreklamer - for å få bilister til å parkere i henhold til fremkommelighet for større biler. Nytt av året er ukentlige aksjoner, der BIRs mannskaper og betjenter fra trafikketaten sammen tropper opp i trange gater og setter søkelys på problemstillingen.

— Bilene våre er på mange måter brøytebiler for brannvesenet. Kommer ikke våre biler frem, kommer heller ikke utrykningskjøretøyene til brannvesenet frem. Da kan det i sin ytterste konsekvens stå om liv og helse, sier Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i BIR.

- Må utvise skjønn

I Øvre Heien står en personbil litt krøkkete parkert i en slak sving. Bredden fra bilen og bort til murkanten på andre siden av gaten anslås til 2,85 meter. Finmåling viser nærmere 2,90.

— Det er under tremetersgrensen, som vi anser som minimumsbredde for fremkommelighet, sier avdelingsleder Arvid Heggestad i kommunens trafikketat. Sjefen for trafikkbetjentene har selv vært til stede de første kampanjedagene.

Utfordringen er at grensen på tre meter ikke er lovfestet.

— Det betyr at vi må utvise skjønn i en del tilfeller, som her i Øvre Heien, sier Heggestad. Like fullt kan de vise til bestemmelsen i veitrafikkloven om «unødig hinder og forstyrrelser».

Trangt mange steder

Det er lagleder Haakon Gravdal som har jobben med å dirigere bil og sjåfør Øyvind Falck inn i Øvre Heien. Personbilens plassering er såpass til hinder at trafikketatens betjenter legger et gebyr på 500 kroner under vindusviskeren.

— Vi gjør ikke dette for å ta folk, men for å hjelpe både våre egne sjåfører og beboere. Håpet er at de som bor i områder med trange gater, snakker sammen og er bevisste på hvor og hvordan man parkerer, sier Tina Skudal.

Det er ikke bare i Sandviken BIR og brannvesenet har store utfordringer med å gjøre jobben når det trengs. Kronstadveien og Lotheveien i Årstad, Herman Grans vei på Laksevåg og Blekenberg nedenfor Løvstakklien er alle langt oppe på listen over BIRs problemgater.

- Lang vei å gå

— Daglig skjer det at vi må la bosset stå uavhentet fordi bilene våre ikke kommer frem, sier driftsansvarlig Ragnvald Nilsen i BIR Transport.

— Vanligvis prøver vi å nå bileierne over telefon, men når det ikke lykkes, har vi få alternativer enn å la bosset stå igjen. Det er til sjenanse både for dem det gjelder og naboene, sier han.

Trafikksjef Heggestad sier tiltakene som er satt i verk hjelper.

— Både brannvesenet og vi ser en bedring, men det er fremdeles en lang vei å gå før vi kan være fornøyde. Helt kvitt problemet blir vi vel aldri.

KREVENDE: Lagleder Haakon Gravdal i BIR Transport og hans kolleger møter mange utfordringer i Bergens trange gater. Denne bileieren fikk 500 kroner i bot i Øvre Heien.
RUNE MEYER BERENTSEN