• KRITISKE: Da BT besøkte parken med velforeningene i går, møtte vi en av vaktene på stedet. Vaktene får skryt fra brukerne av parken, men naboer og andre mener vaktene har hatt liten eller ingen effekt med å gjøre parken trygg for alle. Naboene Synnøve Fluge og Tormod Carlsen mener det er på høy tid at kommunen tenker ut alternative løsninger for utfordringene i parken.

Ser liten effekt av parkvakter

Naboer, ansatte ved studentsamskipnaden og idrettslaget i området rundt Nygårdsparken opplever at kommunens vaktordning har hatt ingen eller liten effekt. – Bortkastede penger, mener velforeningene.