Dermed kan saken bli henlagt uten at etterforskningen får avdekket motivet for drapet.

Ifølge 13-åringens advokat, Kjell Steinsbø, har 13-åringen gitt en detaljert forklaring på hva som fikk ham til å angripe den tre år gamle gutten.

Har taushetsplikt

— Det han har fortalt meg, forteller jeg ikke videre. Det har vi inngått en avtale om, etter ønske fra ham, sa Steinsbø til BT mandag.

Det kan ikke politiet gjøre noe med, ifølge Stord-lensmann Bernt Vidar Norvalls.— Hvis han har lovet å ikke gi opplysninger videre, må vi ha respekt for det, sier han.

Av hensyn til taushetsplikten får politiet heller ikke innsyn i guttens helsejournaler, uten at det blir gitt samtykke fra 13-åringens foresatte.

Ber om informasjon

Samtidig sier lensmannen at et av hovedmålene med etterforskningen er å få klarhet i motivet for drapet. Politiet vil be om et møte med advokat Steinsbø en av de nærmeste dagene.

— Vi kommer til å spørre ham om han har nye opplysninger som kan være interessante for etterforskningen. Det handler om å belyse guttens atferd og hvordan dette kunne skje. Men han er i sin fulle rett til å velge hva slags informasjon han vil gi ut, sier Norvalls.

13-åringen er for øyeblikket til utredning hos barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Fonna. Etter planen skulle politiet fredag denne uken konkludere om hvorvidt gutten bør overlates til behandling i helsevesenet, eller om det er barnevernet som overtar ansvaret.

Blir ikke ferdige

Det tidsskjemaet kommer til å sprekke, ifølge lensmannen.

— Det gjenstår fremdeles undersøkelse av beslag og avhør av personer i guttens krets. Vi trenger mer tid, og må nok ta neste uke til hjelp også. Men jeg tror nok ikke vi vil ha alle svarene når vi leverer vår konklusjon til barnevernet og helsevesenet, sier Norvalls.

Han understreker at politiet ikke vil gå ut med noen opplysninger som kan ødelegge eventuell diagnostisering og behandling av gutten.— Det kan være mange bakenforliggende årsaker til det som skjedde, men spørsmålet er hva som var den utløsende årsaken, hva som fikk ham til å trykke på knappen. Vi prøver å danne oss et bilde av det, men vi kommer til å gå en runde med barnevernet og Helse Fonna før vi går offentlig ut med noe, sier Norvalls.

Setteverge oppnevnt

Han avkrefter opplysningen i VG om at ambulansepersonell stripset fast 13-åringen da de kom til stedet.

— Ambulansepersonellet brukte ikke fysisk makt. De hadde kontroll, og gutten var rolig. Situasjonen ble frosset til politipatruljen kom til stedet 10-15 minutter etter ambulansen, sier lensmannen.

Advokat Karsten Krüger Engedal er oppnevnt som setteverge for 13-åringen.

— Jeg skal ivareta hans interesser i forbindelse med etterforskningen, og også i tilknytning til barnevernet og helsevesenet etter at etterforskningen er ferdig, sier Engedal.

Han har foreløpig ikke snakket med gutten, men har planer om å besøke ham senere i uken.

— Etter hvert vil jeg mer og mer overta forsvarerens arbeidsoppgaver, sier Engedal.

Fungerende kommunikasjonssjef Stina Steingildra i Helse Fonna vil ikke si noe om hvor lenge observasjonen av 13-åringen vil pågå, eller svare på andre spørsmål om saken.

LENSMANN: Bernt Norvalls' folk vil gå gjennom datamaskinen til 13-åringen.
Torstein Bøe (arkiv)