Ulykke i Balestrand

En motorsykkel veltet. Fører fraktet til sykehus.