Losforslag skaper bølger

Charterbåtnæringen frykter at et forslag til ny forskrift om losplikt truer eksistensgrunnlaget.