Buss sperret tunnel

Trafikktrøbbel i Arnanipatunnelen. Veien er nå åpnet igjen.