- Røykutvikling fra Statoil-tak

Brannbiler og mannskap fra tre stasjoner rykket ut.