Vek ikke for politibil, må punge ut

Svir på pungen å bryte vikeplikten. I hvert fall om en politibil kommer imot