Tok nøkkelen fra fyllekjører

Den ville moped-ferden fikk en brå slutt.