Kraftig røykutvikling på sykehjem

Brannbiler og luftambulanse rykket ut.