Statsminister Jens Stoltenbergs tale i Wenche Foss' bisettelse