Vi ve te Bergen

Ingen andre norske kommunar hadde større nettoinnflytting i 2009.