Rystet over rektorhverdag

Rektor Marit Terkelsen Foss har «en av samfunnets viktigste ledergrupper», mener Kristin Halvorsen.