Fysikeren som ble investor

Cao Kan (45) begynte på doktorgrad i fysikk. Men det ble etter hvert så mye å gjøre som eiendomsinvestor at han ga seg på det.