• FOTO: Sævig Run

Lette etter graven

Da begravelsesfølget på 200 person skulle følge mannen (74) til den siste hvile, hadde noen glemt å grave opp graven.