• PROVOSERTE: - Mange vet ikke hvor mye vi gjør, tror lærer Stig Solberg på Bjørgvin videregående skole. Han og kollegaen Sigrid Alvestad er oppgitt etter at Utdanningsforbundet har gått med på en ny arbeidstidsavtale som binder dem til å være på skolen hele arbeidsdagen. FOTO: Gidske Stark

Lærere melder seg ut i protest

Lærerne Stig Solberg og Sigrid Alvestad har ikke hørt én kollega være fornøyd med arbeidstidsavtalen.