• POLITI I GATENE: Samtlige politidistrikter er satt i beredskap, og det vil være mer synlig og væpnet politi i gatene som følge av terrortrusselen. Det er økt beredskap på steder som grenseoverganger, flyplasser og togstasjoner. Også The Tall Ships Races får økt beredskap. Politidirektør Vidar Refvik sier at truslene ikke er konkrete, og at det derfor er vanskelig å gi råd til publikum. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Ekstra beredskap under Tall Ships

Arrangementet vil gå som normalt, ifølge prosjektleder for skutefesten.