• (1/4)
    SANG OG ORD TIL ETTERTANKE: Sjøforsvarets Musikkorps var med under den økumeniske gudstjenesten på «Statsraad Lehmkuhl» i går. FOTO: JO STRAUBE

En 17. mai i en trykkoker

Klokken ti i går var det gudstjeneste om bord i «Statsraaden». To timer senere sto party-klare ungdommer med ølposer i kø foran seilskuten «Santa Maria Manuela».