Kjørte på bil - la igjen nummerskilt

Politiet fikk gode spor å gå etter.