Hansen sier hovedgrunnen til at verken Oslo eller omegnskommunene Asker og Bærum tar inn eiendomsskatt, er at de får svært høye inntekter fra formuesskatt.

— Oslo alene har 1,38 milliarder kroner årlig i inntekter fra formuesskatten. Mange andre kommuner, som Bergen, kan ikke på samme måte basere seg på inntekter fra de rikeste fordi de ikke har så mange, sier Hansen.

Han påpeker likevel at Oslo kan få et problem dersom regjeringen reduserer den kommunale delen av formuesskatten, slik de nå har gjort med den statlige.

— Fra Høyre sin side, har det vært antydet at man på sikt ønsker å avvikle kommunal formuesskatt. Da må kommunene kompensere tapet ved å ta inn mer eiendomsskatt. Vi vil få vi et spleiselag der alle må være med på å kompensere kommunen for at de rike ikke lenger skal betale formuesskatt. Det vil ramme Oslo, sier Hansen.

Han mener at formuesskatt er et mye mer sosialt virkemiddel enn eiendomsskatt.

— Slik det er i Norge i dag, betales formuesskatten av de virkelig rike. For eksempel betalte Kjell Inge Røkke i 2012 99 millioner i formuesskatt og ingenting i inntektsskatt. Om man avviklet formuesskatten og gikk over til eiendomsskatt, ville han kanskje betale 100.000 kroner i eiendomsskatt. Det er altså langt mer usosialt, sier professoren.

BT har bedt om en kommentar fra byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, til denne saken. Han har ikke svart våre henvendelser.