Venstre sier ja til Frp

Åpner for historisk byrådssamarbeid i Bergen i neste valgperiode - og gir Ap en kald skulder.

bykombo.jpg

— Frp tar ansvar når de får makt. De har forlatt sin populisme og er lett å samarbeide med. Vi har gode erfaringer fra fylket.

Slik forklarer Stian Skår Ludvigsen, lokallagsleder for Bergen Venstre, de nye tonene til sin gamle hovedfiende på borgerlig side. Nå mykes frontenene opp lokalt, akkurat som de gjorde sentralt før forrige stortingsvalg.

På tirsdag i neste uke skal Bergen Venstre avholde et ekstraordinært årsmøte. Her skal de blant annet vurdere å fjerne «Frp-forbudet» sitt.

Før valget i 2011 lovet nemlig Venstre velgerne sine at de ikke skulle inngå i byrådsallianse med Frp.

Vil samarbeide

Nå er tonene annerledes i lokallaget.

— Vi innstiller på at Venstre skal gå til valg på et blågrønt byråd utgått fra partiene på borgerlig side. Vi tror det er der Venstre kan bidra mest til en bedre by, sier Per-Arne Larsen.

Han er leder for programkomiteen til Venstre og utelukker nærmest samarbeid med venstresiden i byen.

— Noen vil nok mene at Venstre kan få gjennomslag sammen med venstresiden også. Prinsipielt kan Venstre samarbeide med alle, men slik situasjonen er nå, er det urealistisk med noe rødgrønt prosjekt i Bergen. Til det er opposisjonen altfor splittet. Det er helt utenkelig at Bergen skal styres av alt fra Venstre og Ap til SV og Rødt. Vi vil derfor benytte vår nøkkelposisjon på vippen til å gjøre det borgerlige byrådet grønt og liberalt.

Han tror ikke bråket i Høyre gjør samarbeid vanskeligere.

— For å snakke rett fra leveren: jeg tror hendelsene den siste tiden har gjort at både Høyre og Frp har forstått at de må jekke seg litt ned. Nå signaliserer de at de vil komme sentrumspartiene mer i møte, noe de må gjøre dersom det skal være grunnlag for samarbeid. Vi går selvsagt ikke inn i noe samarbeid uten å få nok gjennomslag for Venstres politikk.

Avviser Ap

Som BT skriver i papiravisen tirsdag er det nå innledet samtaler på borgerlig side for å få til et bredt samarbeid mellom Høyre, KrF, Venstre og Frp etter valget neste høst. Partene er blitt enige om at de skal møtes etter at Høyres nominasjonsmøte er unnagjort 14. oktober.

Les også

Samler Smiths venner til borgerlig vekkelsesmøte

Der vil trolig Martin Smith-Sivertsen bli pekt ut som partiets nye byråd og byrådslederkandait. BT får opplyst at Smith-Sivertsen vil delta på dette møte i kraft av sitt verv som leder for programkomiteen.— Høyre har invitert oss til et møte, og vi har sagt ja til å stille på det, sier Stian Skår Ludvigsen, leder for Bergen Venstre, til BT.

— Hvis Ap hadde bedt om et slikt møte, ville det vært naturlig for Venstre å stille på det?

— Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke hørt noe fra egen partiorganisasjon som tilsier at Ap ville vært en naturlig samarbeidspartner, sier Ludvigsen.

Gledelige toner

Smith-Sivertsen sier i dagens papiravis at han er glad for signalene fra Venstre.

— Det er gledelige toner. Det kan ikke være tvil om at Venstre er et borgerlig parti.

Også i Bergen Frp ser de lyst på fremtiden.

— Vi setter stor pris på at Venstre tar et ekstraordinærtårsmøte for å avgjøre dette spørsmålet, sier lokallagsleder Eiler Macody Lund.

— Hva har dette å si for muligheten til borgerlig valgseier?

— Jeg tror dethar veldig mye å si. Nå blirdet ikke slik at en kan stemmer på et borgerlig parti og så opplever en å få en helt annen konstellasjon. Med en så bredborgerlig enighet så svinner muligheten for Ap i det hele tatt å tenke på å oppnå etstyringsdyktig flertall, sier Lund.

Plukket ut

I tillegg til å lede komiteen, er Larsen nestleder i Bergen Venstre. Han lister opp følgende saker som de viktigste for partiet før kommunevalget i 2015:

  • Bærekraftig byutvikling
  • Inkluderende sosialpolitikk
  • En skole som har tillit til lærerne
  • Barnehager som er tilpasset barna
  • Trygg, ansvarlig kommuneøkonomi.
    Dette er saker han bedyrer de vil ha størst sjanse til å få til dersom Venstre samarbeider med byrådspartiene og KrF.

— Vi er enige med det sittende byrådet om mange av de store linjene. De største uenighetene går på miljøpolitikken og det sosiale engasjementet. Jeg mener det er her Venstre kan vise hva vi er gode for, og dra bergenspolitikken i retning et grønnere og mer liberalt sentrum. Vi har allerede vist i saken om køprising at vi ikke er redde for å stille hardt mot hardt.

VIL MOT HØYRE: Nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen, er også leder for programkomiteen. Han skal lede arbeidet med å snekre sammen Venstres program før valget, og ser helst at de samarbeider med KrF, H og Frp.