• VED BOGETUNNELEN: Vegvesenet venter på geolog som skal undersøke forholdene. FOTO: HANS-TORE MJELDHEIM

Flom og ras stenger veier

Her får du oversikt over værets herjinger.