• BLE INSPIRERT: Henning Warloe (H) og resten av komité for skole, barnehage og idrett besøkte digitale skoler i London i vår. Nå vil han løfte undervisningen her hjemme. FOTO: Odd E. Nerbø

Krever digitalt løft for bergenselevene

Noen bergensskoler har iPad til alle. Andre deler ut løse ark. Tilfeldigheter avgjør om elevene blir digitale.